Nét đẹp nghệ thuật tự nhiên tranh điện di 

Tranh Nghe Thuat 3

Tranh Nghe Thuat 3

Chúng tôi nghệ thuật Huy Bình vẽ tranh bằng dòng điện
Kết hợp giữa dòng điện cao (2000V ) cho cháy trên bề mặt gỗ tự nhiên phủ lớp keo trong suốt chúng tôi đã tạo ra những tác phẩm độc đáo và duy nhất.
Tranh Nghe Thuat 36

nghethuathuybinh.com